Nationaal rapport Wadden Sea Seals

Samenvatting: 
Rapportages voortvloeiend uit de Agreement of the Conservation of Seals in the Wadden Sea.
Omschrijving: 

De partijen moeten gezamenlijk een beheerplan voor zeehonden in de Waddenzee ontwikkelen. Hierin komen beheer- en beschermingsmaatregelen voor habitats aan de orde, milieuvervuiling, onderzoek en monitoring, vangst, communicatie.

Rapportage voortvloeiend uit de Agreement of the Conservation of Seals in the Wadden Sea bestaan onder andere uit tellingen en assessments. Elk jaar worden er tellingen van gewone zeehond en de grijze zeehond gerapporteerd. Daarnaast is er een thematisch rapport over zeezoogdieren als onderdeel van het Quality Status Report waarin de status van de populaties wordt gereviewd aan de hand van populatieontwikkelingen, onderwerpen van zorg en beheermaatregelen.

http://www.waddensea-secretariat.org/monitoring-tmap/topics/marine-mammals

Verdrag: 
Informatievraag: 

Populatieontwikkelingen, onderwerpen van zorg en beheermaatregelen.

Artikelen: 
Annex I van de Ministerial Declaration TGC-9, 31 October 2001
Rapporteren aan: 

Common Wadden Sea Secretariat in Wilhelmshaven (D)
 

Inzendtermijn: 

Niet gespecificeerd
 

Deadline: 
01-01-2018
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Kust en zee
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Nee
Rapportagefrequentie: 
tellingen jaarlijks, status van de populaties ed onregelmatig