Welkom!

De Nederlandse overheid heeft verschillende internationale verdragen op het gebied van natuur en biodiversiteit ondertekend en geratificeerd. Tevens moet de Nederlandse overheid aan internationale richtlijnen voldoen, zoals de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Een aantal van deze verdragen en richtlijnen hebben een rapportageverplichting. Hierin moet het Ministerie van LNV verantwoording afleggen over hoe zij internationale beleidsdoelen ten aanzien van het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit realiseert. Dit webportaal is opgericht voor het thema Informatievoorziening Natuur en biedt toegang tot de informatie die relevant is voor deze verantwoording. Het verschaft inzicht in de planning van deze rapportageverplichtingen en presenteert eerder opgeleverde rapportages.

Aankomende verplichtingen: