Nationaal rapport Vogelrichtlijn

Samenvatting: 
Algemene rapportage over ‘nationale maatregelen die krachtens deze richtlijn zijn getroffen’ (dus zowel soorten- als gebiedsbescherming) en gegevens over de staat van instandhouding van VR-soorten (geen beoordeling).
Omschrijving: 

EU Vogelrichtlijn. Algemene rapportage over ‘nationale maatregelen die krachtens deze richtlijn zijn getroffen’ en gegevens over de staat van instandhouding van VR-soorten (geen beoordeling).

De volledige rapportage vindt u op: http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/art12/

Verdrag: 
Informatievraag: 

Implementatie van de Vogelrichtlijn: gebiedsaanwijzing, beheerplannen, compensatie (artikel 6.4 HR), onderzoek (artikel 10), introductie van exoten. Sinds de rapportage van 2013 wordt ook informatie over alle inheems in Nederland voorkomende vogels gerapporteerd: de grootte van de populatie, met een korte (ca. 12 jaar) en lange (sinds ca. 1980) termijn trend gerapporteerd voor alle vogels. Voor broedvogels tevens het verspreidingsgebied met dezelfde trends en voor vogels waarvoor Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen de belangrijkste drukfactoren, bedreigingen en maatregelen. De soorten en biogeografische populaties, die de rapportage betreft, met de betreffende seizoenen, zijn vastgelegd in de checklist voor de vogels die deel uit maakt van de rapportage.

Artikelen: 
Art 12. lid 1: 1.
Rapporteren aan: 

Europese Commissie, via de Eionet, Central Data Repository

Inzendtermijn: 

De (eerste) deadline ligt op 31 december van het jaar volgend op de periode waarover gerapporteerd moet worden (voor de rapportage 2013-2018 dus op 31 december 2019). Na terugkoppeling van de Europese Commissie/BirdLife international (binnen 4 weken) moeten de opmerkingen binnen 6 weken verwerkt zijn. 31 maart van het volgende jaar is het cut-off moment: gegevens die na deze datum binnen komen bij de Europese Commissie worden niet meer verwerkt in de Europese rapportage.