Nationaal rapport ASCOBANS

Samenvatting: 
Rapportage over de voortgang van de te nemen beschermingsmaatregelen voor kleine zeezoogdieren zoals de bruinvis.
Omschrijving: 

In het kader van ASCOBANS dient jaarlijks een nationale rapportage opgesteld te worden. De partijen rapporteren daarin over de populatieomvang, methoden voor het verminderen van bijvangst en hoe het gaat met de implementatie van de instandhoudingsmaatregelen en eventuele problemen daarbij. Het secretariaat maakt een samenvatting van de voortgang en van de problemen bij implementatie sinds de laatste Meeting of the Parties (MoP) ter voorbereiding van de eerstvolgende MoP.

Verdrag: 
Informatievraag: 

Deze rapportage betreft de populaties en trends van kleine zeezoogdieren en gegevens over verstoring door geluid, invloed van vervuiling, het verminderen van bijvangst, gebiedsbescherming, onderzoek, voorlichting en opleiding.

Artikelen: 
Artikel 2.5
Rapporteren aan: 

UNEP/ASCOBANS Secretariat in Bonn

Inzendtermijn: 

Vòòr 31 maart van elk jaar.