ASCOBANS

ASCOBANS is een overeenkomst die is aangenomen in het kader van het Verdrag van Bonn, ook wel CMS-verdrag genoemd (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals). De overeenkomst trad in 1994 in werking en had destijds betrekking op de bescherming van kleine walvisachtigen die geregeld voorkomen in de Baltische Zee en de Noordzee. Met kleine walvisachtigen worden alle soorten, ondersoorten of populaties van tandwalvissen (Odontoceti) bedoeld, met uitzondering van de (grote) Potvis (Physeter macrocephalus). In februari 2008 is het overeenkomstgebied uitgebreid en sindsdien staat ASCOBANS voor ‘Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas’. Het rangegebied heeft daarmee betrekking op 17 Europese landen. De migratie van kleine walvisachtigen vraagt om een internationale aanpak. ASCOBANS brengt de betreffende landen en de bredere internationale natuurbeschermingsgemeenschap bijeen in een poging om te komen tot een gecoördineerde aanpak. Momenteel (2018) hebben de Europese Unie en 10 landen de ASCOBANS-overeenkomst ondertekend. Dit zijn de zogenaamde Contracting Parties. Nederland deed dat in 1992. Om de drie jaar en voorafgaand aan de Meeting of the Parties (MOP), rapporteren de Contracting Parties aan het ASCOBANS-secretariaat in Bonn.

Rapportage verplichtingen: 
Datum inwerkingtreding: 
28-02-1994
Schaal: 
Europees