Nationaal rapport EUROBATS

Samenvatting: 
Rapportage over vleermuizen (status en trend per soort) en de genomen beschermingsmaatregelen.
Omschrijving: 

Rapportage over vleermuizen (status en trend per soort) en de genomen beschermingsmaatregelen.

Verdrag: 
Informatievraag: 

Het rapportageformat is beschikbaar via een Online Reporting System ORS. Volgens dit format moet gerapporteerd over de Nederlandse situatie van de volgende onderwerpen: staat van instandhouding, trend en rode lijst status per soort. Verder informatie over de habitats, bedreigingen, dataverzameling, wettelijke bescherming van soorten en habitats, bewustwording, effecten van hout- en gewasbeschermingsmiddelen, windmolens, bosbeheer, hondsdolheid, etc

Artikelen: 
Artikel 6
Rapporteren aan: 

EUROBATS Secretariat in Bonn

Inzendtermijn: 

90 dagen voor het begin van de Meeting of Parties (MoP).

Deadline: 
01-01-2022
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Rapportagefrequentie: 
4jaarlijks