EUROBATS

Eurobats is een overeenkomst die is aangenomen in het kader van het Verdrag van Bonn, ook wel CMS-verdrag genoemd (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals). De overeenkomst is gericht op de instandhouding van 53 Europese vleermuissoorten en trad in 1994 in werking. Eurobats heeft betrekking op 63 zogenaamde Range States, die deel uitmaken van de migratieroutes van ‘onze’ Europese vleermuizen. Dat zijn landen in Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Per juni 2015 hebben 36 enkel Europese landen de Eurobats-overeenkomst ondertekend. Dit zijn de zogenaamde Contracting Parties. Nederland deed dat reeds in 1991. Aangezien veel vleermuizen tijdens de migratie landsgrenzen overschrijden vraagt hun bescherming om een internationale aanpak. Eurobats brengt de betreffende landen en de bredere internationale natuurbeschermingsgemeenschap bijeen in een poging om te komen tot een gecoördineerde aanpak. Het gaat daarbij om wetgeving, voorlichting, beschermingsmaatregelen en samenwerking met andere Contracting Parties alsook non-contracting Range States. Om de 3 a 4 jaar en voorafgaand aan de Meeting of the Parties (MOP), rapporteren de Contracting Parties aan het Eurobats-secretariaat in Bonn, Duitsland.

Rapportage verplichtingen: 
Overige rapportages: 
Datum inwerkingtreding: 
16-01-1994
Schaal: 
Europees