Nationaal rapport AEWA

Samenvatting: 
Nationale rapportage over zowel de status en trends van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels waarvoor Nederland rangegebied is, als de exotische non-range soorten.
Omschrijving: 

In het kader van AEWA dient elke 3 jaar een nationale rapportage opgesteld te worden voor de Meeting of the Parties (MOP).

Informatievraag: 

Het rapportageformat is beschikbaar via een Online Reporting System ORS. Volgens dit format moet gerapporteerd over de Nederlandse situatie van de volgende onderwerpen: de trends en populatieomvang van migrerende watervogels beschreven en wordt een overzicht van beschermingsmaatregelen gegeven en wordt er naar actieplannen gevraagd.

Artikelen: 
Art. 5, lid 1.
Rapporteren aan: 

UNEP/AEWA Secretariaat in Bonn Duitsland (via online reporting tool)

Inzendtermijn: 

Uiterlijk 120 dagen voor het begin van de Meeting of Parties (MoP).

Deadline: 
30-06-2020
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Kust en zee
Water
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Draaiboek: 
Rapportagefrequentie: 
3jaarlijks