General report (Quadriennial report)

Samenvatting: 
Bern Convention on the conservation of European wild life and natural habitats.
Omschrijving: 

Bern Convention on the conservation of European wild life and natural habitats. Voor de vergadering van de Standing Committee is een format ontworpen voor rapportage over 2001-2004. De rapportage is vrijwillig.

Sinds de invoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen wordt binnen de Europese Unie niet vaak meer op het Verdrag van Bern teruggegrepen. De inhoud van het verdrag is opgenomen in de nationale en Europese wetgeving.

Verdrag: 
Informatievraag: 

De voortgang van de implementatie van de conventie in nationale wetgeving op het gebied van habitat- en soortbescherming, onderzoek, internationale activiteiten, publicaties en bijeenkomsten. In de rapportage gaat het om: general information, general implementation of the convention, habitat conservation, species conservation, research, international activities, publications, meetings and general implementation problems as caused by the convention.

Artikelen: 
General report wordt niet in een artikel genoemd.
Rapporteren aan: 

Bern Convention Secretariat in Strasbourg

Inzendtermijn: 

Het general report moet tegelijk met het biennial report ingeleverd worden.

 

Deadline: 
31-12-2013
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Nee
Rapportagefrequentie: 
4jaarlijks