Nationaal rapport RAMSAR

Samenvatting: 
Rapportage over de voortgang van de implementatie van het Ramsarverdrag.
Omschrijving: 

Het Ramsar-verdrag verplicht de aangesloten partijen om wetlands van internationaal belang aan te wijzen als zogenaamde Ramsar-site. Daarbij hoort het operationaliseren van het begrip 'verstandig gebruik' van deze wetlands door bijvoorbeeld visserij en waterrecreatie. Daarnaast dient onderzoek te worden gedaan en beheerplannen te worden opgesteld en geïmplementeerd. Elke 3 jaar moeten de partijen rapporteren over de voortgang van de implementatie van het Ramsar-verdrag. Nederland heeft vanaf COP 11 besloten om twee rapportages in te dienen: één voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en één voor Nederland zelf. Dit omdat de grote verschillen tussen de twee beter tot uiting te laten komen.

Informatievraag: 

De voortgang rond het aanwijzen van gebieden, omschrijving van het verstandig gebruik, exoten, internationale samenwerking, betrokkenheid van de bevolking en CEPA (communicatie, opleiding, bewustwording) activiteiten.

Artikelen: 
Artikel: 6, lid 1 en 2.
Rapporteren aan: 

Ramsar Verdrag Secretariaat in Gland, Zwitserland

Inzendtermijn: 

Een half jaar voorafgaand aan de volgende Conference of Parties.

Deadline: 
01-01-2021
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Gehele koninkrijk (incl. Caraïben)
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Rapportagefrequentie: 
3jaarlijks