Ramsar Information Sheets (RIS)

Samenvatting: 
Ramsar Information Sheets met informatie per gebied over de aangemelde wetlands.
Omschrijving: 

Nederland telt 43 Ramsar-gebieden. Alle Nederlandse Ramsar-gebieden zijn tevens Natura 2000-gebied. Daarnaast zijn er nog 10 Ramsargebieden in het Caribisch deel van het Koninkrijk (5 Bonaire, 1 Aruba, 4 Curaçao) en is er in 2014 een 11de gebied aangemeld (Sint Maarten). Voor de aangemelde wetlands moeten zogenaamde Ramsar Information Sheets (RIS) worden ingevuld. Deze RISsen moeten elke 6 jaar worden bijgewerkt of vaker als er belangrijke veranderingen zijn in de status van het gebied. De RISsen inclusief GIS-kaarten voor het Caribisch deel van het Koninkrijk worden gecoördineerd door de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Informatievraag: 

Een Ramsar Information Sheet (RIS) is een format waarin informatie over het betreffende Ramsargebied wordt gegeven. Het belangrijkste zijn de Ramsar Criteria waaraan het gebied voldoet. Daarnaast geeft de RIS informatie over: naam, begrenzing, locatie, kaart, oppervlakte, beschrijving (bodem, water, klimaat), vogelsoorten, wetland typen, ecologie, flora en fauna, sociaal / culturele waarden, beschermingsstatus, onderzoek, communicatie, opleiding, bewustwording, recreatie, beheerder, literatuur.

De RISsen zijn gepubliceerd op:

https://rsis.ramsar.org/ris-search/?f[0]=regionCountry_en_ss%3ANetherlands&pagetab=1

 

Artikelen: 
Artikel 2 lid 1
Rapporteren aan: 

Ramsar Verdrag Secretariaat in Gland, Zwitserland

Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Gehele koninkrijk (incl. Caraïben)
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Draaiboek: 
Rapportagefrequentie: 
eenmalig, daarna elk gebied 6-jaarlijks updaten