CITES Annual report

Samenvatting: 
In de jaarlijkse rapportages staan gegevens over in- en uitvoervergunningen en gegevens over in beslag genomen en verbeurd verklaarde zendingen.
Omschrijving: 

In de rapportage staan gegevens over in- en uitvoervergunningen en gegevens over in beslag genomen en verbeurd verklaarde zendingen. In de EU is de CITES-regelgeving opgenomen in een basisverordening EG (nr.) 338/1997 en een uitvoeringsverordening EG (nr.) 865/2006. Deze Europese wetgeving vindt in Nederland haar wettelijke verankering in de Wet Natuurbescherming.

Verdrag: 
Informatievraag: 

Informatie over in- en uitvoervergunningen en in beslag genomen en verbeurd verklaarde zendingen.

Artikelen: 
Article VIII, paragraph 7, of the Convention requires each Party to submit an annual report on its CITES trade containing a summary of information on, inter alia, the number and type of permits and certificates granted, the States with which such trade occurred, the quantities and types of specimens, and the names of species as included in Appendices I, II and III.
Rapporteren aan: 
Inzendtermijn: 

Op 31 oktober van het volgende jaar waarover de rapportage is opgesteld. Aangezien de EU-commisie eerst van de lidstaten de gegevens wil ontvangen, en er vervolgens een rapportage van maakt voor CITES moeten de gegevens jaarlijks vòòr 15 juni bij de EU-commissie ingeleverd zijn.