CITES

In de legale en illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten gaan jaarlijks miljarden euro’s om. Het CITES Verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) heeft als doel om te voorkomen dat deze handel leidt tot het uitsterven van ruim 35.000 bedreigde soorten. Het gaat daarbij zowel om levende als dode dier- of plantensoorten en (afgeleide) producten hiervan, zoals souvenirs, timmerhout, voedsel- en medicinale producten. Bekende voorbeelden zijn de lucratieve handel in ivoor van olifanten, hoorn van neushoorn en producten van tijgers. Voor sommige CITES soorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. Het CITES Verdrag is sinds 1975 van kracht en inmiddels (okt 2016) zijn er 183 landen aangesloten. Nederland is toegetreden in 1984. Aangesloten landen hebben afgesproken volgens CITES te werken, als aanvulling op nationale wetgeving. Eens in de 2 a 3 jaar is er een Conference of the Parties (COP). Als voorbereiding hierop dienen rapportages te worden ingediend bij het CITES secretariaat in Geneve, Zwitserland. Zowel jaarlijkse rapportages over de verleende vergunningen, certificaten en inbeslagnames als een driejaarlijkse rapportage over de implementatie van CITES in Nederland.

Datum inwerkingtreding: 
01-07-1975
Schaal: 
Mondiaal