CITES Biennial report / Implementation Report

Samenvatting: 
In het Biennial Report wordt verslag uitgebracht over de implementatie van het CITES verdrag en de Europese CITES verordening in Nederland. Vanaf 2017 vervangt het Implementation Report (IR) het Biennial Report. Dit IR gaat over een periode van 3 jaar (ipv de 2 jaar van het biennial report). Het IR sluit nu aan bij de 3-jaarlijkse cyclus van de bijeenkomsten van de “Conference of the Parties” , waar de voortgang van de implementatie van de Overeenkomst door alle partijen wordt besproken.
Omschrijving: 

In het Biennial Report wordt verslag uitgebracht over de implementatie van het CITES verdrag en de Europese CITES verordening in Nederland. In de EU is de CITES-regelgeving opgenomen in een basisverordening EG (nr.) 338/1997 en een uitvoeringsverordening EG (nr.) 865/2006. Deze Europese wetgeving vindt in Nederland haar wettelijke verankering in de Wet Natuurbescherming.

De rapportages staan op: https://cites.org/eng/resources/reports/biennial.php

Laatste versie van het Biennial Report is 2013-2014. De volgende rapportage is het Implementation Report 2015-2017.

Verdrag: 
Informatievraag: 

Informatie over wet- en regelgeving, controle en handhaving, administratieve maatregelen en algemene feedback.

Artikelen: 
Article VIII, paragraph 7, of the Convention also requires each Party to submit a biennial report on legislative, regulatory and administrative measures taken to enforce the Convention.
Rapporteren aan: 
Inzendtermijn: 

Op 31 oktober van het volgende jaar waarover de rapportage is opgesteld. Aangezien de EU-commisie eerst van de lidstaten de gegevens wil ontvangen, en er vervolgens een rapportage van maakt voor CITES moeten de gegevens jaarlijks vòòr 15 juni bij de EU-commissie ingeleverd zijn.

Deadline: 
31-10-2021
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Ja
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Draaiboek: 
Rapportagefrequentie: 
3jaarlijks