Rapportage CDDA

Samenvatting: 
De rapportage is een ruimtelijk bestand (shape file) met beschermde gebieden.
Omschrijving: 

De rapportage bestaat uit een ruimtelijk bestand (shape file) met beschermde gebieden oftewel ‘Nationally designated areas’. Voor de CDDA wordt de volgende definitie van beschermde gebieden gehanteerd: ‘A clearly defined geographical space, recognized, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values’. Deze beschermde gebieden zijn bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden, Natuurbeschermingswet-gebieden, Nationale Parken en natuurgebieden in eigendom van terreinbeherende organisaties. In de rapportage van 2019 zijn de eigendommen van terreinbeheerders vervangen door het Natuurnetwerk Nederland. Deze database wordt gebruikt voor evaluaties en rapportages aan de EU en voor de World Database on Protected Areas (WDPA, http://protectedplanet.net/). Het GIS Competence Center van het Ministerie van LNV verzorgt jaarlijks deze rapportage.

Informatievraag: 

Aanleveren van ruimtelijke bestanden van de verschillende beschermde gebieden in Nederland.

Artikelen: 
NB
Rapporteren aan: 

Europees Milieu Agentschap (EEA)

Deadline: 
15-03-2021
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Nee
Rapportagefrequentie: 
jaarlijks