Common Database on Designated Area (CDDA)

De Common Database on Designated Areas (CDDA), beter bekend als ‘Nationally designated areas’, is een database waarin alle aangewezen beschermde Europese gebieden zijn geregistreerd. De inventarisatie begon in 1995 onder het CORINE-programma van de Europese Commissie en is nu een van de EIONET gegevensstromen (European Environment Information and Observation Network). De database wordt onderhouden door het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency, EEA) in Kopenhagen, met ondersteuning van het European Topic Centre on Biological Diversity in Parijs. EEA publiceert de dataset en maakt deze beschikbaar voor de World Database of Protected Areas (WDPA). De CDDA gegevens kunnen ook online worden opgevraagd in het European Nature Information System (EUNIS).

Rapportage verplichtingen: 
Schaal: 
Europees