Quality Status Report (QSR)

Samenvatting: 
Rapportage over de implementatie van de Trilaterale Waddenzee Overeenkomst in Nederland, het betreft verder allerlei gegevens over beleid, gebieden en soorten.
Omschrijving: 

De Trilaterale Waddenzee Overeenkomst is een overeenkomst tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. Elke 3-5 jaar is er een ministersconferentie waar trilateraal overleg plaats vindt over de Waddenzee. Eén van de uitvloeisels van deze overeenkomst is de Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP). The aim of the TMAP is: 1) To provide a scientific assessment of the status and development of the Wadden Sea ecosystem and 2) To assess the status of implementation of the trilateral Targets of the Wadden Sea Plan.

Informatievraag: 

Rapportage over de implementatie van de Trilaterale Waddenzee Overeenkomst in Nederland, het betreft verder allerlei gegevens over beleid, gebieden en soorten.

Artikelen: 
NB
Deadline: 
01-01-2018
Beleidsthema: 
Kust en zee
Schaal: 
Nederland
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Rapportagefrequentie: 
onregelmatig