Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea

Ter bescherming van de Wadden Zee werken Nederland, Duitsland en Denemarken sinds 1978 samen op het gebied van beheer, monitoring, onderzoek en politiek. Deze samenwerking is gebaseerd op de Trilaterale Waddenzee Overeenkomst (Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea) die in 1982 voor het eerst werd ondertekend en in 2010 werd bijgesteld. Het leidend principe is een natuurlijk en duurzaam ecosysteem, waarin natuurlijke processen verlopen in een ongestoorde manier. Elke 3-5 jaar is er een ministersconferentie waar trilateraal overleg plaatsvindt over de Waddenzee. Eén van de uitvloeisels van deze overeenkomst is de Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP). Deze heeft als doel om te komen tot: 1) een wetenschappelijke evaluatie van de toestand en de ontwikkeling van het Waddenzee ecosysteem; 2) een beoordeling van de status van de uitvoering van de trilaterale Doelen van het Waddenzee Plan. Over de implementatie van de Trilaterale Waddenzee Overeenkomst in Nederland, wordt een Quality Status Report gemaakt voor het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) in Wilhelmshaven, Duitsland.

Rapportage verplichtingen: 
Schaal: 
Europees