Bonn Convention (CMS)

Het CMS Verdrag (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) is sinds 1983 in werking en is ook wel bekend als het Verdrag van Bonn. Het heeft als doel om 1118 soorten migrerende zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en één insect (de Monarchvlinder) in hun gehele leefgebied te beschermen. In december 2017 waren 126 partijen of landen toegetreden tot het CMS Verdrag. Nederland is partij sinds 1983. Het verdrag is een raamovereenkomst die valt onder het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Inmiddels zijn onder het verdrag 7 overeenkomsten en 19 MoUs (Memorandum of Understanding) afgesloten die betrekking hebben op bepaalde regio's en diersoorten. Nederland is partij voor de overeenkomsten Wadden Sea Seals (sinds 1991), Ascobans (1992), Eurobats (1992) en AEWA (1999) en de MoU’s Birds of Prey (2008) en Sharks (2011). Voorafgaand aan de 3-jaarlijkse Conference of the Parties (COP) dient een Nationale Rapportage te worden ingediend bij het CMS-secretariaat in Bonn.

Rapportage verplichtingen: 
Datum inwerkingtreding: 
01-11-1983
Schaal: 
Mondiaal