Nationaal rapport Bonn convention (CMS)

Samenvatting: 
Rapportage over trekkende soorten, zoals soorten vogels, zeezoogdieren en vleermuizen.
Omschrijving: 

De landen of partijen (zoals de EU) die deel uitmaken van het verspreidingsgebied van trekkende soorten (van bijlage I en II), dienen te rapporteren over de maatregelen die zij hebben genomen om deze soorten te beschermen. De CMS-rapportage heeft betrekking op de maatregelen op hoofdlijnen, terwijl de rapportage van de onderliggende overeenkomsten meer specifieke informatie geeft over bedreigingen en beleidsinspanningen. In de CMS-rapportage wordt verwezen naar de laatst ingediende rapportages voor de onderliggende overeenkomsten.

Informatievraag: 

Het rapportageformat is beschikbaar via een Online Reporting System ORS. Volgens dit format moet gerapporteerd over de bijlage I soorten - informatie over de populatie-omvang, -trend en -verspreiding en beleidsinformatie m.b.t. de bescherming van de betreffende soorten. Daarnaast wordt er ook informatie gevraagd over de soorten van bijlage II, beleid voor beschermde gebieden, CEPA activiteiten, inzet van financiële middelen, implementatie van COP-resoluties en aanbevelingen.

Artikelen: 
Artikel 5.
Rapporteren aan: 

CMS-secretariaat in Bonn

Inzendtermijn: 

6 maanden voor de volgende CoP.

Deadline: 
01-01-2022
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Gehele koninkrijk (incl. Caraïben)
Juridisch verplichtend: 
Ja
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Draaiboek: 
Rapportagefrequentie: 
3jaarlijks