Convention on Biological Diversity (CBD)

De ‘Convention on Biological Diversity’ (CBD) is ook wel bekend als het Biodiversiteitsverdrag of het Verdrag van Rio. Het is het resultaat van een overeenkomst die is gesloten door wereldleiders op de ‘Eart Summit’ in 1992, in Rio de Janeiro, Brazilie. De CBD is het eerste verdrag dat gaat over de gehele verscheidenheid aan levensvormen. Het kent drie hoofddoelstellingen:
1. behoud van biologische diversiteit;
2. duurzaam gebruik van biologische diversiteit;
3. een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen (plant, dier en microbieel) opleveren.

Tot nu toe zijn 196 landen tot de CBD toegetreden, waaronder ook Nederland en de Europese Unie als geheel. Op de Conference of the Parties (COP’s) worden nadere afspraken gemaakt over de uitwerking van bepaalde onderdelen van het Biodiversiteitsverdrag.
Op de 10e COP in 2010 gehouden in Nagoya (Japan) is het Strategisch plan voor Biodiversiteit geactualiseerd, inclusief de 20 zogenaamde Aichi-targets. Dit zijn biodiversiteitsdoelen die in 2015 of 2020 dienen te zijn gerealiseerd.

De verdragspartijen rapporteren over de voortgang in implementatie van CBD-doelen in vierjaarlijkse nationale rapportages. Voor Nederland heeft de nationale rapportage zowel betrekking op Nederland als de zes Caribische eilanden binnen het Koninkrijk.

De nationale rapportages vormen een belangrijke bron voor het opstellen van de Global Biodiversity Outlook (GBO), de belangrijkste publicatie van de CBD. De GBO geeft een samenvatting van de toestand van de biodiversiteit in de wereld en een analyse van de stappen die door de internationale gemeenschap worden genomen om de CBD-doelen te realiseren. Het CBD- secretariaat is gevestigd in Montreal, Canada.

Rapportage verplichtingen: 
Datum inwerkingtreding: 
29-12-1993
Schaal: 
Mondiaal