Nationaal rapport CBD

Samenvatting: 
Informatie over biodiversiteit (3 niveaus: genen, soorten en ecosystemen).
Omschrijving: 

De CBD is het eerste verdrag dat gaat over de gehele verscheidenheid aan levensvormen. Het kent drie hoofddoelstellingen: 1. behoud van biologische diversiteit; 2. duurzaam gebruik van biologische diversiteit; 3. een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen (plant, dier en microbieel) opleveren. De verdragspartijen rapporteren over de voortgang in implementatie van CBD-doelen in vierjaarlijkse nationale rapportages. Voor Nederland heeft de nationale rapportage zowel betrekking op Nederland als de zes Caribische eilanden binnen het Koninkrijk.

Informatievraag: 

De CBD maakt gebruik van het 'clearing-house mechanism' (CHM) voor het toegankelijk maken en delen van informatie ter bevordering van de implementatie van het strategisch plan 2011-2020. De 6e nationale rapportage moet worden ingevuld in het format van de CBD online reporting tool (decision XIII/27). De gevraagde informatie heeft betrekking op nationale biodiversiteitsdoelstellingen, genomen maatregelen, de realisatie van de nationale biodiversiteitsdoelstellingen en de bijdrage aan de realisatie van de 20 Aichi-targets.

Artikelen: 
Artikel 26
Rapporteren aan: 

CBD Secretariat in Montreal

Inzendtermijn: 

Zes maanden voor de CoP.

 

Deadline: 
31-12-2022
Beleidsthema: 
Biodiversiteit
Schaal: 
Gehele koninkrijk (incl. Caraïben)
Juridisch verplichtend: 
Nee
Bestuurlijk verplichtend: 
Ja
Rapportagefrequentie: 
4jaarlijks